Adroddiad Blynyddol 2014 - 2015

Cyhoeddir Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd bob mis Ionawr ac mae’n darparu arfarniad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru yn ystod y flwyddyn academaidd flaenorol.

Mae Adroddiad Blynyddol 2014-2015 yn canolbwyntio ar wella addysgu a dysgu a pharatoi ar gyfer yr heriau a ddaw yn sgil y cwricwlwm newydd. 

Adroddiad Blynyddol 2014-2015

Lawrlwytho Nawr


Data deilliannau arolygu 2010-2016

Gallwch chwilio, allforio a rhannu barnau dros 2,000 o arolygiadau ysgolion, colegau a sectorau eraill a gynhaliwyd gan Estyn ers 2010. Gallwch hidlo yn ôl blwyddyn, awdurdod lleol neu sector.