Adroddiad Blynyddol 2012 - 2013

Cyhoeddir Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd bob mis Ionawr ac mae’n darparu dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru yn ystod y flwyddyn academaidd flaenorol.

Mae Adroddiad Blynyddol 2012-2013 yn canolbwyntio ar addysgu a chanfyddiadau o adroddiadau ar ysgolion a darparwyr ôl-16 dros y tair blynedd diwethaf.  Caiff ffactorau sy’n hybu addysgu da a rhagorol eu hamlygu.

Adroddiad Blynyddol 2012-2013

Lawrlwytho Nawr

  Data ar ddeilliannau arolygu a chrynodebau o holiaduron dysgwyr/rhieni

   Data ar ganlyniadau arolygu (fersiwn Excel)