Adroddiad Blynyddol 2015 - 2016

Cyhoeddir Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd bob mis Ionawr ac mae’n darparu sylwebaeth a dadansoddiad ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru yn ystod y flwyddyn academaidd flaenorol.

Mae Adroddiad Blynyddol 2015-2016 yn canolbwyntio ar ddatblygiad staff a dysgu proffesiynol.

Adroddiad Blynyddol 2015-2016

Darllenwch nawr


Data deilliannau arolygu 2010-2016

Gallwch chwilio, allforio a rhannu barnau dros 2,000 o arolygiadau ysgolion, colegau a sectorau eraill a gynhaliwyd gan Estyn ers 2010. Gallwch hidlo yn ôl blwyddyn, awdurdod lleol neu sector.