Adroddiad Blynyddol 2013 - 2014

Cyhoeddir Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd bob mis Ionawr ac mae’n darparu dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru yn ystod y flwyddyn academaidd flaenorol.

Mae Adroddiad Blynyddol 2013-2014 yn canolbwyntio ar y grwpiau hynny o ddysgwyr sydd mewn perygl o dangyflawni ac ar y ffyrdd y mae ysgolion a darparwyr eraill yn eu cynorthwyo i gyflawni, gan gynnwys y rhai â ffactorau risg lluosog. 

Adroddiad Blynyddol 2013-2014

Lawrlwytho Nawr


Data deilliannau arolygu 2010-2016

Gallwch chwilio, allforio a rhannu barnau dros 1,600 o arolygiadau ysgolion, colegau a sectorau eraill a gynhaliwyd gan Estyn ers 2010. Gallwch hidlo yn ôl blwyddyn, awdurdod lleol neu sector.