Ysgolion cynradd – deunyddiau HMS

Ffilmiau arfer orau

Clywch sut aeth ysgolion cynradd eraill i’r afael â difreintedd a dysgu o’r astudiaethau achos.

 Mynd i’r afael â thlodi drwy godi dyheadau

 
Ysgol Y Castell
 

Mynd i’r afael â thlodi drwy ymgysylltu â rhieni

 
Ysgol Gynradd Herbert Thompson
 

Hyrwyddo arfer dda wrth fynd i’r afael â thlodi ac anfantais

Arweiniad a deunyddiau cyfranogwyr i helpu ysgolion i gyflwyno Hyfforddiant Mewn Swydd.