Chwilio

Mae ymglymiad cryf rhieni yn arwain at ddechrau llwyddiannus mewn addysg feithrin

Mae gan Addysg Gynnar yn Ysgol Fabanod Parc Borras bartneriaethau cryf gyda rhieni. Mae rhieni’n deall nodau’r lleoliad yn gryf ac mae ganddynt rôl weithredol mewn datblygu’r rhain. Gall plant ymgynefino’n gyflym ac fe gânt eu paratoi’n dda ar gyfer yr ysgol fabanod. Mae lefelau lles plant a’u safonau cyflawniad yn uchel. Darllen mwy >

Pages