Chwilio

Arsylwi addysgu a

Caiff yr adroddiad hwn ei gyhoeddi i ymateb i gais am gyngor ar ‘arsylwi addysg a dysgu’ yn effeithiol gan Lywodraeth Cymru yn llythyr cylch gwaith blynyddol y Gweinidog i Estyn ar gyfer 2013-2014. Hwn yw’r ail o ddau adroddiad. Cyhoeddwyd yr adroddiad cyntaf ym mis Hydref 2014 ac mae’n canolbwyntio ar arsylwi ystafelloedd dosbarth yn effeithiol mewn ysgolion (Estyn, 2014a). Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar arsylwi addysgu a dysgu yn effeithiol mewn colegau addysg bellach (AB). Mae defnydd y term ‘arsylwi addysgu a dysgu’ yn adlewyrchu’r ystod eang o leoliadau a chyd-destunau y mae dysgu’n digwydd ynddynt mewn addysg bellach, er enghraifft ystafelloedd dosbarth, gweithdai, ceginau a salonau. Darllen mwy >

Adolygiad o bolisïau ymweliadau addysgol yn y sector addysg bellach - Medi 2015

Daeth y cais gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau i Estyn gynnal yr adolygiad hwn yn sgil marwolaeth dysgwr a oedd yn astudio yng Ngholeg Ystrad Mynach, yn ystod ymweliad addysgol â Barcelona yn 2011. Yn dilyn marwolaeth eu mab, cododd ei rieni ystod o bryderon ynglŷn â gweithdrefnau’r coleg ar gyfer ymweliadau addysgol a’r asesiadau risg cysylltiedig. Gwnaeth y Gweinidog ymrwymiad i rieni’r dysgwr y byddai pob coleg yng Nghymru yn cael gwybod am effaith marwolaeth eu mab ac y byddai’n cymryd camau i leihau’r risg y byddai digwyddiad o’r fath yn digwydd eto. Mae’r adolygiad hwn yn rhan o’r ymrwymiad hwnnw. Darllen mwy >

Pages