Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar y mae darparwyr i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael ei gyhoeddi.

ArolygiadEnw'r darparwrSectorAwdurdod lleolCyhoeddiad
29/06/15Bancyfelin C.P. SchoolCynraddCyngor Sir Gâr 02/09/15
29/06/15Ysgol Bro BrynachCynraddCyngor Sir Gâr 02/09/15
29/06/15Cwmaman Infants SchoolCynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 02/09/15
29/06/15Nant Y Parc Primary SchoolCynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 02/09/15
29/06/15Ysgol Gymraeg Cwm DerwenCynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 02/09/15
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2013 – 2014

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer gorau Diweddaraf

O llythrennedd a rhifedd i sgiliau , chwilio drwy ein hadroddiadau thematig ac astudiaethau achos am gymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.