Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

ArolygiadEnw'r darparwrSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
The HavenArbennig annibynnolCyngor Sir y Fflint 12/02/16
Ysgol Bro Dewi V.A.CynraddCyngor Sir Penfro 18/02/16
Birchgrove Primary SchoolCynraddCyngor Caerdydd 18/02/16
St Therese's R.C. SchoolCynraddBwrdeistref Sirol Castell-Nedd Port Talbot 18/02/16
02/12/15Mid Wales Work Based Learning ConsortiumDysgu yn y gwaithCyngor Sir Ceredigion 15/03/16
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2014 – 2015

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer orau newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.