Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar y mae darparwyr i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael ei gyhoeddi.

ArolygiadEnw'r darparwrSectorAwdurdod lleolCyhoeddiad
26/01/15North and Mid Wales Centre for Teacher Education and TrainingAddysg athrawonCyngor Gwynedd 15/10/15
09/09/15Si-Lwli (Whitchurch)Lleoliadau nas cynhelirCyngor Caerdydd 11/11/15
14/09/15St Aubins (Welsh Unit)Lleoliadau nas cynhelirCyngor Caerdydd 16/11/15
14/09/15Ysgol Morfa NefynCynraddCyngor Gwynedd 17/11/15
15/09/15Aberporth Playgroup (WPPA)Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Ceredigion 17/11/15
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2013 – 2014

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer gorau Diweddaraf

O llythrennedd a rhifedd i sgiliau , chwilio drwy ein hadroddiadau thematig ac astudiaethau achos am gymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.