Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

ArolygiadEnw'r darparwrSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
28/09/15Ysgol HiraddugCynraddCyngor Sir Ddinbych 01/12/15
28/09/15Queens Ferry C.P. SchoolCynraddCyngor Sir y Fflint 01/12/15
28/09/15Ysgol Rhiw BechanCynraddCyngor Sir Powys 01/12/15
28/09/15Maesybont C.P. SchoolCynraddCyngor Sir Gâr 01/12/15
28/09/15Ysgol Wirfoddol PenboyrCynraddCyngor Sir Gâr 01/12/15
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2013 – 2014

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer orau newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.