Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

ArolygiadEnw'r darparwrSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
30/09/15Cylch Meithrin LlangwyryfonLleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Ceredigion 02/12/15
30/09/15Little Rascals PreschoolLleoliadau nas cynhelirCyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 02/12/15
05/10/15Ysgol John BrightUwchraddCyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 08/12/15
05/10/15Ysgol Gymuned GarreglefnCynraddCyngor Sir Ynys Môn 08/12/15
05/10/15Myrddin C.P. SchoolCynraddCyngor Sir Gâr 08/12/15
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2013 – 2014

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer orau newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.